Contemporary Dance

dynamický tanec

Dynamický tanec s využitím klasických i moderných tanečných techník, jazz, balet.

Lektor:

Dominika Malenovská

Termíny kurzov:
utorok o 20:15
aktuálny kurz: 5. 9. 2017 – 7. 11. 2017
Cena: 60 €
10-týždňový kurz, 1 x do týždňa
Kurz je otvorený.
Prebieha zápis nových tanečníkov.