Tanečná príprava

pre deti

Tanečná príprava pre deti (už od 4 rokov) je zameraná na rozvíjanie rytmiky a koordinácie pohybov, oboznámenie sa z rôznymi štýlmi tancov ako aj doplnková príprava pre iné športové odvetvia.

Lektori:

Aneta Janoviaková

Lucia Kováčiková

Gitka Mustafiová

Termíny kurzov:
piatok o 17:00, od 3,5-4 rokov/ Otvorená hodina prebehne dňa 22.6.
aktuálny kurz: 7. 9. 2017 – 22. 6. 2018
štvrtok o 17:00, od 3,5-4 rokov/ Otvorená hodina prebehne dňa 22.6.
nasledujúci kurz: 6. 9. 2018 –
Cena: 84 €
kurz trvá 3 mesiace, 1x do týždňa
Kurz je otvorený.
Prebieha zápis nových tanečníkov.