Spoločenský tanec

pre deti od 6 rokov

V tomto kurze sa deti naučia základné kroky a figúry ako aj správnu techniku, postavenie rytmus a držanie tela v jednotlivých štandardných a latinskoamerických tancoch. Deti sa naviac zdokonalia aj v správnom spoločenskom správaní. Tento kurz slúži aj na prípravu detí na súťaženie v tanečnom športe.

Lektori:

Karolína

Eva

Marek

Termíny kurzov:
pondelok o 16:00, pokročilí, lekcie 2x týždenne - pondelok a streda
aktuálny kurz: 7. 9. 2020 – 1. 3. 2021
nasledujúci kurz: 15. 3. 2021 – 7. 6. 2021
streda o 16:00, pokročilí, lekcie 2x týždenne - pondelok a streda
Cena: 180 €
3 mesiace, lekcie 2x do týždňa
Kurz je otvorený.
Prebieha zápis nových tanečníkov.