Pavla Pikusová

Svadobný tanec, Individuálne lekcie