Pre veľký záujem otvárame pre Vás nové kurzy Spoločenských tancov pre dospelých!

ZAČIATOČNíCI od 14.2/stredy 19:05

POKROČILÍ od 8.2/štvrtky 19:10

Neváhajte sa registrovať prostredníctvom registračného formulára.

Počet miest je limitovaný!