Cenník

(S)tap Dance pre dospelých

10 lekcií
69 €

Fitness ballet pre dospelých

10 lekcií
69 €

Zumba pre dospelých

1 lekcia
6 €

Argentínske Tango pre dospelých

10 lekcii, 1 x týždenne
69 €

Port de Bras pre dospelých

10 lekcií, 1 x týždenne
69 €

Tanečná príprava pre deti

3 mesiace, lekcia1x do týždňa
90 €

Svadobný tanec pre ženícha a nevestu

cena za pár/cena za jednotlivca, lekcia trvá 45 minút
35 €

Prvé kroky cvičenie pre bábätká

(4 x 45 min)
32€ €

DANCEHALL pre dospelých

10 lekcii, 1 x týždenne
69 €

Spoločenský tanec pre dospelých

10 lekcii, 1 x týždenne
69 €

Latino pre seniorov

10 lekcii, 1 x týždenne
39,90 €

Baby salsa tanečná oddychovka pre mamičky

kurz trvá 4týždne, lekcia 1 x do týždňa
30 €

Ballet Beautiful pre dospelých

10 lekcii, 1 x týždenne
69 €

Latino

10 lekcii, 1 x týždenne
69 €

Spoločenský tanec pre deti od 6 rokov

3 mesiace, lekcie 2x do týždňa
180 €

Contemporary Dance dynamický tanec

10-týždňový kurz, 1 x do týždňa
69 €

Baby dance pre mamičky aj oteckov

kurz trvá mesiac, 1 x do týždňa
30 €

Fleshdance spojenie tanca a aerobicu

1 lekcia
6 €

Klasický tanec pre deti

kurz trvá 3 mesiace, 1x do týždňa
90 €

Ľudové tance pre dospelých

10 lekcii, 1 x týždenne
69 €

Spoločenský tanec pre mládež

kurz trvá 10 týždňov, 1x do týždňa
168 €

Belly Dance orientálny brušný tanec

10 lekcií, 1 x týždenne
69 €

Ľudové tance pre deti

kurz trvá 3 mesiace, 1x do týždňa
90 €

Hip Hop pre deti

kurz trvá 3 mesiace, 2 x do týždňa
168 €

Streetdance pre deti

kurz trvá 3 mesiace, 2x do týždňa
168 €

Súčasný tanec – contemporary pre deti

kurz trvá 3 mesiace, 1x do týždňa
90 €

Individuálne lekcie pre deti aj dospelých

cena za pár/cena za jednotlivca, lekcia trvá 45 minút
35 €

Skúšobná lekcia pre deti a mládež

8 €

(S)tap Dance pre dospelých

10 lekcií
69 €

Fitness ballet pre dospelých

10 lekcií
69 €

Zumba pre dospelých

1 lekcia
6 €

Argentínske Tango pre dospelých

10 lekcii, 1 x týždenne
69 €

Port de Bras pre dospelých

10 lekcií, 1 x týždenne
69 €

Svadobný tanec pre ženícha a nevestu

cena za pár/cena za jednotlivca, lekcia trvá 45 minút
35 €

DANCEHALL pre dospelých

10 lekcii, 1 x týždenne
69 €

Spoločenský tanec pre dospelých

10 lekcii, 1 x týždenne
69 €

Latino pre seniorov

10 lekcii, 1 x týždenne
39,90 €

Ballet Beautiful pre dospelých

10 lekcii, 1 x týždenne
69 €

Latino

10 lekcii, 1 x týždenne
69 €

Contemporary Dance dynamický tanec

10-týždňový kurz, 1 x do týždňa
69 €

Fleshdance spojenie tanca a aerobicu

1 lekcia
6 €

Ľudové tance pre dospelých

10 lekcii, 1 x týždenne
69 €

Belly Dance orientálny brušný tanec

10 lekcií, 1 x týždenne
69 €

Individuálne lekcie pre deti aj dospelých

cena za pár/cena za jednotlivca, lekcia trvá 45 minút
35 €

Tanečná príprava pre deti

3 mesiace, lekcia1x do týždňa
90 €

Prvé kroky cvičenie pre bábätká

(4 x 45 min)
32€ €

Baby salsa tanečná oddychovka pre mamičky

kurz trvá 4týždne, lekcia 1 x do týždňa
30 €

Spoločenský tanec pre deti od 6 rokov

3 mesiace, lekcie 2x do týždňa
180 €

Baby dance pre mamičky aj oteckov

kurz trvá mesiac, 1 x do týždňa
30 €

Klasický tanec pre deti

kurz trvá 3 mesiace, 1x do týždňa
90 €

Spoločenský tanec pre mládež

kurz trvá 10 týždňov, 1x do týždňa
168 €

Ľudové tance pre deti

kurz trvá 3 mesiace, 1x do týždňa
90 €

Hip Hop pre deti

kurz trvá 3 mesiace, 2 x do týždňa
168 €

Streetdance pre deti

kurz trvá 3 mesiace, 2x do týždňa
168 €

Súčasný tanec – contemporary pre deti

kurz trvá 3 mesiace, 1x do týždňa
90 €

Individuálne lekcie pre deti aj dospelých

cena za pár/cena za jednotlivca, lekcia trvá 45 minút
35 €

Skúšobná lekcia pre deti a mládež

8 €

Poplatky za kurzy sa platia pri zápise. Peniaze za kurzy nevraciame.

Bankové spojenie: Tatra Banka
IBAN: SK32 1100 0000 0026 1533 9536