Prvé kroky

cvičenie pre bábätká

Cvičenia s detičkami /od 5.-11. mesiacov/ pre mamičky a oteckov v prvom rade pozitívne vplývajú na rozvoj vzájomných vzťahov ale aj psychomotorický rozvoj bábatka. U dieťaťa rozvíjame hrubú a jemnú motoriku, zrakovú schopnosť, rytmické a hudobné aktivity, silové a koordinačné aktivity, vnímanie tela, plánovanie pohybu a v akom poradí, sluchovú stimuláciu a socializáciu.

Rozvíjame pohyby HK a DK, rovnovážne a rytmické aktivity, používame lopty, overbal, zvukové hračky za sprievodu hudby a slovného sprievodu starajúcej sa osoby. Naučíme Vás nielen ako manipulovať ale aj porozumieť Vášmu bábätku.

Lekcie vedie diplomovaná fyzioterapeutka!

Z kurzu je možné si nahradiť 1/vopred ospravedlnenú/vymeškanú lekciu

Cena: 46 €
(4 x 45 min)
Kurz je zatvorený.
Prebieha zápis nových tanečníkov.