Bollywood Dance

tradičný indický tanec

Naučíte sa základy jedného z najstarších tradičných indických tancov Kuchipudi. Indický tanec prebúdza ženskosť, zlepšuje fyzickú kondíciu a formuje postavu. Lekcia sa skladá z 2 častí. Jedna je pomalá, kde sa pantomimicky znázorňuje príbeh určitého indického božstva. Druhá je rýchla s tradičnými prvkami a krokmi Kuchipudi. Tanec je odporučené tancovať od 15. rokov.

Kurz je zatvorený.