Maminky a oteckovia s detičkami vo veku od 1-3 rokov zatancujte a zacvičte si s nami na lekciách pre  najmenších.

Čakajú na Vás rytmické cvičenia, zábavnou formou s využitím hudobného doprovodu s riekankami a básničkami.

utorok o 16:00, 1-3 rokov
aktuálny kurz: 18. 5. 2021 – 8. 6. 2021
Cena: 30 €
kurz trvá mesiac, 1 x do týždňa
Máme posledné voľné miesto!