Tanečné, rytmické cvičenia pre mamičky (aj oteckov) s deťmi od 1 – 3 rokov.
Lekcie prebiehajú zábavnou formu s využitím hudobného doprovodu s jednoduchou rytmikou a s jednoduchými zrozumiteľnými textami (riekanky, básničky).
NOVÝ KURZ od 8.11!
Utorok : 10:00 / 4 týždne