Opäť sme pre Vás pripravili aj veľmi obľúbené tanečné, rytmické cvičenia pre mamičky (aj oteckov) s deťmi od 1 – 3 rokov.

Lekcie prebiehajú zábavnou formu s využitím hudobného doprovodu s jednoduchou rytmikou a s jednoduchými zrozumiteľnými textami (riekanky, básničky).

Začíname 22. Januára UTOROK 9:30

23.Januára STREDA 16:00 – prebieha zápis

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára.

Cena: 28 €
kurz trvá mesiac, 1 x do týždňa
Z kurzu je možné si nahradiť 1/vopred ospravedlnenú/vymeškanú lekciu

Viac info na t.č.: 0902 18 44 10