A hneď po vynikajúcej Open Class Vás pozývame na
NOVÝ Kurz HIGH HELLS DANCE
10 týždňový kurz PONDELKY 17:00
Cena. 82,80,-
Počet miest je limitovaný!