Naučíme Vás nielen ako správne manipulovať ale aj porozumieť svojmu bábätku.

Cvičenia s detičkami /od 5.-11. mesiacov/ pre mamičky a oteckov v prvom rade pozitívne vplývajú na rozvoj vzájomných vzťahov ale aj psychomotorický rozvoj bábatka.

UTOROK 16:00 / mesačný kurz,  1 x do týždňa/

Cena: 32,- eur

Lekcie vedie fyzioterapeutka

Z kurzu je možné si nahradiť 1/vopred ospravedlnenú/vymeškanú lekciu

U dieťaťa rozvíjame hrubú a jemnú motoriku, zrakovú schopnosť, rytmické a hudobné aktivity, silové a koordinačné aktivity, vnímanie tela, plánovanie pohybu a v akom poradí, sluchovú stimuláciu a socializáciu.