Súčasný tanec má obrovské množstvo výhod pre zdravie a kondíciu. Prepája rôzne tanečné techniky a štýly, využíva aj pravidlá a prvky klasického baletu, improvizáciu, floorwork a prvky charakteristické pre moderný tanec.

Nový kurz od 15.3!

Vhodné pre deti od 8-14 r.

Neváhajte sa registrovať.