V zmysle dodržania aktuálnych opatrení sme pre Vás pripravili špeciálny rozvrh na tanečné lekcie v limitovanom počte 6 klientov / vrátane lektora.

Neváhajte a prihláste sa na voľné miesta prostredníctvom registračného formulára.

https://smiemprosit.sk/prihlasovaci-formular/

https://smiemprosit.sk/rozvrh-hodin/

Samozrejme naďalej prísne dodržiavame všetky príslušné hygienické a preventívne opatrenia a prosíme Vás o ich rešpektovanie.

  • vstup a pobyt sa umožňuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál šatka),
  • zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,
  • budeme vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov),
  • hygienické zariadenia sú vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
  • pri vstupe do budovy sú zaistené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk,
  • ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať nás. Takisto platí  zákaz podávania rúk
  • zabezpečujeme dostatočné vetranie a rekuperáciu priestorov,

Okrem toho Vás prosíme o dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami pri príchode a odchode.