Súčasný tanec – expresívny tanec s využitím klasických i moderných tanečných techník, jazz, balet.

NOVÝ KURZ od 26. novembra každý UTOROK o 20:15

10 týždňový kurz.

Cena: 60,- Eur

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom registračného formulára.

Počet miest je limitovaný!