Opäť sa môžete prihlásiť do Tanečnej školy „Smiem prosiť?

cez registračný formulár alebo osobne počas celého augusta a prvého septembrového týždňa.

Viac informácií na t.č.: 0902 18 44 10 alebo info@smiemprosit.sk

Po prázdninách začíname opäť od 3. Septembra!

Do tancovania 🙂

Počas celého leta sme tu ale pre Vás formou individuálnych lekcií.

Svadobnú prípravu ale aj všetky druhy tanečných lekcií rôznych tanečných  štýlov / spoločenské tance, latino, jazz, hip hop, balet, ľudové tance/ formou individuálnych lekcií pre jednotlivcov aj skupiny si dohodnete formou prihlasovacieho formulára alebo telefonicky na č. 0902 184 410