Do Tanečnej školy „Smiem prosiť?“ sa môžete prihlásiť počas celého roka

prostredníctvom prihlasovacieho formulára alebo osobne  na 2. posch. v OC RETRO na Nevädzovej  ul. č. 6, kedykoľvek medzi 9:00-20:00 denne.

Tanečné kurzy otvárame priebežne.

Viac informácií na t.č.: 0902 18 44 10 alebo info@smiemprosit.sk

Do tancovania 🙂

Svadobnú prípravu ale aj všetky druhy individuálnych lekcií rôznych tanečných  štýlov / spoločenské tance, latino, jazz, hip hop, balet, ľudové tance/ si dohodnete formou prihlasovacieho formulára alebo telefonicky na č. 0902 184 410 v termíne ktorý Vám vyhovuje.