Pohybová príprava

pre deti

Výrazne napomáha psychomotorickému vývinu dieťaťa, rozvoju fyzickej zdatnosti, odolnosti, rovnováhy, koordinácie pohybov a orientačnej schopnosti. Podporuje neurosvalový vývoj dieťaťa, jeho fyzickú pohodu, vedie ho k zdravým životným návykom a postojom. Pohybová príprava je určená pre začiatočníkov i pokročilých. Tieto lekcie sú vynikajúcim spôsobom prípravy Vášho dieťaťa na rôzne druhy športových aktivít.

Kurz je zatvorený.